/// Μελέτες – κατασκευές

Ο Όμιλος SmartECO ως τεχνική εταιρεία ξεκίνησε τις δραστηριότητες στον τομέα της οικιστικής ανάπτυξης (development) από το 1996 με την κατασκευή πολυώροφων κτιρίων – πολυκατοικιών. Με δραστηριότητα στην Αθήνα αλλά και σε όλη την Ελλάδα (Κόρινθο, Πύργο, Ναύπακτο, Καβάλα κ.λ.π.) η SmartECO development εξειδικεύεται στην ανέγερση πολυτελών διαμερισμάτων, καταστημάτων, και σύγχρονων επαγγελματικών κτιρίων. Η εταιρεία δραστηριοποιείται στον χώρο των κατασκευών και ανακαινίσεων αναλαμβάνοντας το σύνολο της διαδικασίας εκτέλεσης ενός έργου από την μελέτη μέχρι την ολοκλήρωση της κατασκευής και λειτουργίας αυτού (με το κλειδί στο χέρι).

Για την σωστή κατασκευή θα πρέπει να έχει προηγηθεί η κατάλληλη μελέτη εφαρμογής για να αποφευχθούν λάθη στην κατασκευή ή στην επιλογή υλικών.

Η κατασκευή ή ανακαίνιση μιας κατοικίας περιλαμβάνει πολλά διαφορετικά συνεργεία τα οποία πρέπει να προσφέρουν την εργασία τους σε συγκεκριμένη αλληλουχία (το ένα μετά το άλλο). Πολλές φορές απαιτείται να αρχίσει ένα συνεργείο να συνεχίσει ένα η περισσότερα άλλα και να συνεχίσει μετά πάλι το πρώτο κ.λ.π. Υπάρχουν δηλαδή και παρεμβολές ανάμεσα σε κάθε συνεργείο από άλλα διαφορετικά ώστε να επιτευχθεί σωστά η συγκεκριμένη εργασία. Επίσης σημαντική παράμετρος είναι ο χρόνος εκτέλεσης κάθε τμηματικής εργασίας και ο χρόνος που απαιτείται να περάσει ώστε να συνεχιστεί μια επόμενη εργασία.

Αν σε όλα αυτά προσθέσουμε τις οικονομικές συμφωνίες που θα πρέπει να γίνουν με κάθε ένα συνεργείο χωριστά τον τρόπο πληρωμής (ώστε να μην πέσετε θύματα επιτήδειων), και την επιλογή των κατάλληλων υλικών (που ταιριάζουν στην δική σας περίπτωση) αντιλαμβάνεται κάποιος οτι τη σύνθετη αυτή διαδικασία είναι σωστό να την αναλάβουν ειδικοί και ο ιδιώτης να μιλά μόνο με ένα πρόσωπο που θα έχει τον συντονισμό όλων αυτών.

Η Smart Eco με εμπειρία 17 ετών στην μελέτη και κατασκευή κατοικίας, με μεγάλη εμπειρία σε θέματα πολεοδομικής νομοθεσίας και διαδικασιών, αναλαμβάνει όλες τις απαραίτητες διαδικασίες, έκδοσης αδείας, μελέτης και επίβλεψης, ανακαίνισης, η κατασκευής κατοικίας. Επίσης αναλαμβάνει δηλώσεις αυθαιρέτων κτισμάτων, και έκδοσης ενεργειακού πιστοποιητικού.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!