/// Μελέτες – Βεβαιώσεις

Η SmartECO με εμπειρία 17 ετών στα ιδιωτικά τεχνικά έργα σε όλα τα επίπεδα κατοικίας (μονοκατοικία, πολυκατοικία) εγγυάται την σωστή εκπόνηση μελετών για κάθε ειδική απαίτηση.

Για κάθε σωστή κατασκευή απαιτείται να έχει εκπονηθεί κατάλληλη μελέτη. Είναι πολύ σημαντικό για την ορθή επιλογή των υλικών την σωστή εκτέλεση των εργασιών και την εφαρμογή αυτών στην συγκεκριμένη κάθε φορά περίπτωση να έχει προηγηθεί μελέτη. Με την μελέτη αποφεύγουμε στην σπατάλη σε υλικά και εργασία (μπορεί να πετύχουμε το ίδιο αποτέλεσμα αγοράζοντας πιο ακριβά υλικά ή κάνοντας περισσότερες εργασίες, η εφαρμόζοντας υλικά που δεν απαιτούνται). Επίσης μεγιστοποιούμε τον χρόνο ζωής της κατασκευής μας και καταρτίζοντας προϋπολογισμό γνωρίζουμε τον χρόνο απόσβεσης της επένδυσής μας ώστε να μην βρεθούμε προ δυσάρεστων εκπλήξεων. (Μεγάλες υπερβάσεις προϋπολογισμών που πολλές φορές οδηγούν σε ημιτελείς κατοικίες).

Το ίδιο ισχύει με τις ανακαινίσεις αλλά το μέγιστο όφελος των μελετών έχουμε στις περιπτώσεις  που λόγω κακοτεχνιών ή αλλαγής δεδομένων ή φυσιολογικής φθοράς υπάρχουν προβλήματα (π.χ. υγρασία, ρωγμές, ηλεκτρικά, υδραυλικά κ.α.) και απαιτούνται επιδιορθώσεις. Εκεί απαιτείται αυτοψία από ειδικό και εκπόνηση μελέτες καθώς και επίβλεψη για την ορθή κατασκευή-επιδιόρθωση και εφαρμογή υλικών.

ygrasia

Οι μηχανικοί σύμβουλοι της εταιρίας αφού διενεργήσουν αυτοψία στο χώρο σας, και συλλέξουν όλα τα απαραίτητα έγγραφα, σχέδια, μελέτες, εκπονούν σύντομα και οικονομικά όλες τις μελέτες για την έκδοση οικοδομικής άδειας, καθώς και χορηγούν βεβαιώσεις “νομιμότητας” κτισμάτων, ή ενεργειακές πιστοποιήσεις κτηρίων, ή πιστοποιητικά ηλεκτρικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων ή μελέτες φυσικού αερίου, μελέτες περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων κ.λ.π.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!