/// Φωτοβολταϊκά Πάρκα

Επενδύσεις σε φωτοβολταϊκούς σταθμούς στην Ελλάδα

 

Εισαγωγή

Η ραγδαία ανάπτυξη των Φ/Β συστημάτων σε παγκόσμιο επίπεδο είναι αδιαμφισβήτητο γεγονός. Μέσα σε συνθήκες διεθνούς οικονομικής κρίσης, η αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος σε παγκόσμιο επίπεδο άγγιξε το 45%. Το συνολικό παγκόσμιο δυναμικό ξεπέρασε στο τέλος του 2011 τα 57GW. Η ευρωπαϊκή αγορά απορρόφησε το μεγαλύτερο μέρος αυτής της αύξησης με περισσότερα από  12GW νέων εγκαταστάσεων σε ευρωπαϊκό έδαφος. Η πρόβλεψη των επόμενων ετών αναμένει σταθερό ρυθμό αύξησης της ευρωπαϊκής αγοράς κατά 12GW ανά έτος.

Η Ελλάδα λόγω των πολύ ιδιαίτερων συνθηκών ηλιοφάνειας και των τεράστιων περιθωρίων ανάπτυξης που καθορίστηκαν από την οικονομική κρίση των τελευταίων ετών αποτελεί μοναδική επενδυτική ευκαιρία στον χώρο της παραγωγής ενέργειας από τον ήλιο. Τόσο η τάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και οι επιδιώξεις του Ελληνικού κράτους διαμορφώνουν εκείνο το επενδυτικό κλίμα που κατατάσσει την Ελλάδα  στις κορυφαίες θέσεις της παγκόσμιας λίστας χωρών κατάλληλες για επενδύσεις φωτοβολταϊκών.

Η μεγάλη εμπειρία, η τεχνογνωσία και η καινοτόμα δράση, καθιστούν τη SmartECO ένα από τα εγκυρότερα σημεία αναφοράς στα φωτοβολατικά συστήματα στην Ελλάδα. Τόσο η εμπειρία στα Φωτοβολταϊκά συστήματα όσο και η κατασκευαστική της επάρκεια αποτελούν ένα συνδυασμό που προσδίδει αξεπέραστο συγκριτικό πλεονέκτημα επιτρέποντάς της να απευθυνθεί με ειλικρίνεια στον επενδυτή  της ενέργειας και να εγγυηθεί την ασφάλεια και τη μέγιστη απόδοση της επένδυσής του.

Ακολουθεί μια εκτενέστατη ανάλυση των συνθηκών και των διαδικασιών που απαιτούνται για πραγματοποιηθούν επενδύσεις στον τομέα των φωτοβολταϊκών πάρκων στην Ελλάδα με στόχο να ενημερωθεί ο υποψήφιος επενδυτής και να επιλέξει τον τρόπο που ταιριάζει καλύτερα στις επενδυτικές του επιδιώξεις. Σε όλες τις παρακάτω διαδικασίες η SmartECO μπορεί να αποτελέσει τον ιδανικότερο συνεργάτη – σύμβουλο και να εγγυηθεί την άριστη υλοποίηση οποιοδήποτε επενδυτικού σχεδίου.

  
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!