/// Λέβητας Ξύλου

Οι ξυλολέβητες όπως και οι λέβητες pellets (λέβητες στερεών καυσίμων) απορτελούν τους πιο οικολογικούς τρόπους για την θέρμανση της κατοικίας σας.

Κατασκευάζονται είτε από χάλυβα είτε από μαντέμι, έχουν μεγάλο εύρος απόδοσης και ο με την εξέλιξη της τεχνολογίας ο προηγμένος σχεδιασμός τους αποφέρει υψηλό βαθμό απόδοσης, με οικονομία στην καύση του ξύλου. Μεγάλο πλεονέκτημα είναι ότι το καύσιμο υλικό (ξύλο) σε πολλές περιπτώσεις έχει πολύ μικρό ή ακόμα και μηδενικό κόστος απόκτησης. (όπως στην επαρχία, ή τα  χωριά)

Μεγάλη προσοχή πρέπει να δοθεί στην σωστή εγκατάσταση με κατάλληλα συστήματα ασφαλείας για την αποφυγή προβλημάτων σε περίπτωση υπερθερμάνσεων (π.χ. σε περίπτωση διακοπής λειτουργίας του κυκλοφορητή)

Οι σύγχρονοι ξυλολέβητες πετυχαίνουν χαμηλή κατανάλωση και αυτοματοποιούν την απόρριψη στάχτης. Ο υπολογιστής που διαθέτουν διαμορφώνει την λειτουργία του καυστήρα ανάλογα με τις ανάγκες του χρήστη. Η σύνδεση όλων των συστημάτων γίνεται σύμφωνα με την συνδεσμολογία στερεών καυσίμων και του σωστού εφελκυσμού της καμινάδας.

Μπορεί να γίνει και σύγχρηση δυο λέβητών:  Έναν με καύσιμο ξύλο (που στο χωριό είναι δωρεάν) και έναν με πετρέλαιο (όταν κάποιος δεν έχει ξύλα προς καύση προσωρινά). Επίσης είναι δυνατόν με αυτοματισμό να χρησιμοποιείται ο λέβητας πετρελαίου όταν πέφτει η θερμοκρασία του ξυλολέβητα.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!