/// Αντλία Θερμότητας

ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
Η αντλία θερμότητας αποτελεί ίσως την πιο αξιόπιστη και οικονομική λύση για την θέρμανση της κατοικίας σας. Ωστόσο η εφαρμογή της είναι πιο εύκολη και λιγότερο κοστοβόρα σε νέες κατοικίες (υπό ανέγερση), και αυτό γιατί η εφαρμογή της γίνεται μέσα από σύστημα με fancoils ή ενδοδαπέδιο. Ο λόγος είναι οι χαμηλές θερμοκρασίες που επιτυγχάνει (μέχρι 45-50 βαθμούς). Βέβαια υπό προϋποθέσεις και με κατάλληλη μελέτη μπορεί να εφαρμοστεί στα συνηθισμένα θερμαντικά σώματα (καλοριφέρ) ή και σαν υποβοήθηση μιας ήδη υπάρχουσας κατάστασης (λέβητας αερίου ή πετρελαίου)  Πρόσφατα οι εταιρείες έχουν κατασκευάσει και αντλίες θερμότητας υψηλών θερμοκρασιών (όπου μπορεί να γίνει εφαρμογή στα συνηθισμένα σώματα που έχουμε).

Η Smart Eco με εμπειρία 17 ετών σε εφαρμογές θέρμανσης σε όλα τα επίπεδα κατοικίας (μονοκατοικία, πολυκατοικία) εγγυάται την σωστή μελέτη και εγκατάσταση όλων των τύπων αντλιών με στόχο την μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας.

Οι ενεργειακοί επιθεωρητές της εταιρίας αφού διενεργήσουν αυτοψία στο χώρο σας, σας παραδίδουν οικονομοτεχνική μελέτη με ανάλυση για το κόστος και τον χρόνο απόσβεσης, καθώς και το ποσοστό εξοικονόμησης ενέργειας για την λύση θέρμανσης που επιλέγετε.

Η Smart Eco σε συνεργασία με τραπεζικούς ομίλους σας βοηθούν στη χρηματοδότηση του έργου σας. Έτσι η μηνιαία σας δόση μπορεί να προσαρμοστεί στο ποσό της εξοικονόμησης ενέργειας που επιτυγχάνετε.

Εκδηλώστε ενδιαφέρον εδώ και οι ενεργειακοί επιθεωρητές της εταιρίας μας θα επικοινωνήσουν μαζί σας για μια αυτοψία στο χώρο σας.

 

 • Αρχές Λειτουργίας

Η ανάγκη για ελαχιστοποίηση του κόστους λειτουργίας του συστήματος θέρμανσης, καθώς και η απεξάρτηση της πηγής ενέργειας από την κλασική μορφή των ορυκτών καυσίμων,  και η ανάγκη για προστασία του περιβάλλοντος από το βλαβερό CO2, έχει οδηγήσει στα ύψη την χρήση των Αντλιών Θερμότητας για θέρμανση, ψύξη, ζεστό νερό χρήσης ή ακόμη και για θέρμανση νερού πισίνας.

Η αρχή της λειτουργίας της Αντλίας Θερμότητας έχει σύμμαχο τα στοιχεία της φύσης (ήλιος, αέρας, έδαφος και νερό) βασίζεται στο ότι η συσκευή μεταφέρει θερμότητα από κάποια στάθμη θερμοκρασίας σε μια υψηλότερη. Οι Αντλίες Θερμότητας απορροφούν περίπου το 75% της απαιτούμενης ενέργειας για θέρμανση και ψύξη από το περιβάλλον. Το υπόλοιπο 25% το παίρνουμε με την μορφή της ηλεκτρικής ενέργειας και έτσι πετυχαίνουμε θερμική άνεση 100%.

Μία αντλία θερμότητας δε χρειάζεται παρά μόνο μία πηγή θερμότητας (τον αέρα του περιβάλλοντος), δύο εναλλάκτες θερμότητας (ένας για απορρόφηση και ένας για την έκλυση θερμότητας) και μία σχετικά μικρή ποσότητα κινητικής ενέργειας (ηλεκτρισμός) για να συνεχίζει το σύστημα τη λειτουργία του. Μία αντλία θερμότητας απορροφά θερμική ενέργεια από το περιβάλλον, όπως είναι ο εξωτερικός αέρας. Η αντλία απάγει τη θερμότητα σε ορισμένη θερμοκρασία, αυξάνει αυτή τη θερμοκρασία και κατόπιν την αποδίδει σε ένα μέσον, το οποίο είναι το κυκλοφορούν νερό στα σώματα χαμηλής θερμοκρασίας σας, το ενδοδαπέδιο σύστημα θέρμανσης ή τις μονάδες fan coil. Ανάμεσα στα δύο αυτά μέσα, η θερμότητα διακινείται μέσω ενός ρευστού.

Καθώς το ρευστό λειτουργίας διέρχεται από τον εξατμιστή και απορροφά θερμότητα από τον αέρα, μετατρέπεται σε αέριο. Εδώ έρχεται να παίξει το ρόλο του ο συμπιεστής, η καρδιά δηλαδή του συστήματος. Όταν συμπιέζεται ένα αέριο η θερμοκρασία του αυξάνεται. Μέσα στο σπίτι (στον εναλλάκτη της εσωτερικής μονάδας) γίνεται η δεύτερη εναλλαγή θερμότητας όταν το υπέρθερμο αέριο συμπυκνώνεται και εκλύει θερμότητα η οποία με τη σειρά της ζεσταίνει το σπίτι σας.

 

 • Πλεονεκτήματα Αντλιών Θερμότητας:
  • Εξοικονόμηση ενέργειας. Με την χρήση μιας Αντλίας Θερμότητας, το σύστημα είναι έως και 6 φορές πιο αποτελεσματικό από τα παραδοσιακά συστήματα θέρμανσης με ορυκτά καύσιμα. Με ιδανικές κλιματολογικές συνθήκες στην χώρα μας, ο μέσος ετήσιος βαθμός απόδοσης (COP) του συστήματος μπορεί να είναι πάνω από το 3 (δηλ. 300% για Α/Θ Αέρα/Νερού) μέχρι και πάνω από 5,5 (δλ 550% για Α/Θ Εδάφους/Νερού με γεωθερμία). Με τέτοιο υψηλό βαθμό απόδοσης το λειτουργικό κόστος χρήσης είναι το ελάχιστο.
  • Εγκατάσταση – Χώρος Μηχανοστασίου. Χωρίς να απαιτούνται ξεχωριστοί χώροι εγκατάστασης όπως λεβητοστάσια, καμινάδες εξαερισμοί και δεξαμενές καυσίμων, οι Αντλίες Θερμότητας μπορούν να τοποθετηθούν εύκολα σε μικρό χώρο (ενός τετραγωνικού μέτρου) και μπορούν να θερμάνουν και να δροσίσουν με άνεση ολόκληρο σπίτι. Η εγκατάσταση για τις Α/Θ Αέρος/Νερού είναι απλή είτε εντός είτε εκτός του κτιρίου ενώ για τις Α/Θ Εδάφους/Νερού πρέπει να γίνει σε εξωτερικό χώρο.
  • Κόστος συντήρησης. Οι Αντλίες θερμότητας δεν έχουν καύση και δεν χρησιμοποιούν καυστήρα άρα δεν χρειάζονται κάθε χρόνο συντήρηση όπως συμβαίνει με τους λέβητες πετρελαίου και αερίου.
  • Ασφάλεια. Οι Αντλίες Θερμότητας ανήκουν στα ασφαλέστερα συστήματα θέρμανσης & ψύξης. Δεν εκπέμπουν ρύπους τοπικά, δεν εμφανίζουν φλόγα ή άλλες καύσεις αφού δεν χρησιμοποιούν πετρέλαιο ή αέριο αλλά καθαρή ενέργεια από το περιβάλλον.
  • Προστασία περιβάλλοντος. Εκτός από την εξοικονόμηση του λειτουργικού κόστους η Αντλία Θερμότητας, δημιουργεί την μικρότερη δυνατή επιβάρυνση στο περιβάλλον. Για παράδειγμα μια μονοκατοικία 100m2 για τη θέρμανσή της με πετρέλαιο επιβαρύνει το περιβάλλον σε ετήσια βάση με 4000 Kg CO2. Η ίδια μονοκατοικία για θέρμανση με φυσικό αέριο προκαλεί εκπομπή 2500 Kg CO2. Η θέρμανση του χώρου αυτού με Αντλία Θερμότητας μολύνει το περιβάλλον με μόνο 500 Kg CO2. Η τοπική δε επιβάρυνση του είναι μηδενική.
  • Αξιοπιστία – Ποιότητα. Οι Αντλίες Θερμότητας τελευταίας τεχνολογίας ενσωματώνοντας καινοτομίες και χαρακτηριστικά υψηλής απόδοσης αποτελούν την κορυφαία επιλογή στην Ευρώπη και έχουν πείσει ήδη χιλιάδες χρήστες εδώ και 40 χρόνια.
  • Ευελιξία διασύνδεσης και εφαρμογών. Οι Αντλίες Θερμότητας μπορούν να εγκατασταθούν σε νέα ή παλιά κτίρια και μπορούν να συνδεθούν με υπάρχοντα θερμαντικά σώματα (ειδικά μοντέλα), σύστημα ενδοδαπέδιας θέρμανσης και δροσισμού καθώς και με σώματα Fan Coils για θέρμανση και ψύξη. Επίσης μπορούν να συνδυαστούν και με ήδη υπάρχον λεβητοστάσιο ή και με άλλες ανανεώσιμες πηγές όπως για παράδειγμα τα ηλιακά συστήματα για υποστήριξη θέρμανσης.
  • Έξυπνη διαχείριση. Μπορούν να συνδεθούν όλα τα σύγχρονα συστήματα «έξυπνης» παρακολούθησης με πίνακα ελέγχου, ο έλεγχος και η διαχείριση της επιθυμητής και οικονομικής θερμοκρασίας είναι ιδιαίτερα απλή. Επιπλέον λειτουργεί με σύστημα αντιστάθμισης για πιο οικονομική διαχείριση της θέρμανσης ή ψύξης ανάλογα με τις εξωτερικές συνθήκες του περιβάλλοντος.
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!