/// Κατασκευές

Η SmartECO με εμπειρία 17 ετών στα ιδιωτικά τεχνικά έργα σε όλα τα επίπεδα κατοικίας (μονοκατοικία, πολυκατοικία) εγγυάται την ποιοτική και οικονομική κατασκευή κτηρίων.

Οι μηχανικοί σύμβουλοι της εταιρίας αφού διενεργήσουν αυτοψία στο χώρο σας, και συλλέξουν όλα τα απαραίτητα έγγραφα, και μετά από συζήτηση μαζί σας, για την εξεύρεση της καταλληλότερης λύσης για την δική σας απαίτηση εκπονούν μια τεχνοοικονομική μελέτη που αφορά την επίβλεψη και κατασκευή οποιουδήποτε τεχνικού έργου εσείς επιθυμείτε να εκτελέσετε.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!