/// Πράσινο Δάνειο Φωτοβολταϊκά

Σύμφωνα με το πρόγραμμα Ανάπτυξης  Φωτοβολταϊκών Συστημάτων (ΦΕΚ Β1079/4.6.2009 και ΦΕΚ 2317/10.08.2012) του Υπ. Ανάπτυξης, οι ιδιώτες που εγκαθιστούν ΦΒ συστήματα με ισχύ έως 10kW στη στέγη του σπιτιού τους έχουν τη δυνατότητα να πωλούν την παραγόμενη ενέργεια στη ΔΕΗ προς 0,25€ ανά κιλοβατώρα (kWh). Ενδεικτικά, εάν αναλογιστεί κανείς πως ένα ΦΒ σύστημα με ισχύ 10kW παράγει κατά μέσο όρο ενέργεια ίση με 16.000 kWh ετησίως, τότε το ετήσιο έσοδο από την πώληση της ενέργειας στη ΔΕΗ είναι0,25€ x 16.000 kWh = 4.000€.
Μ’ ένα μέσο κόστος 20.000€ περίπου (για ΦΒ σύστημα 10 kW), κάποιος εξασφαλίζει μία πηγή εισοδήματος για 25 έτη που μπορεί να του αποφέρει ενδεικτικά έως και 4.000€ το χρόνο! Με το έσοδο αυτό ο ενδιαφερόμενος θα μπορεί να καλύψει το ετήσιο κόστος των λογαριασμών του ηλεκτρικού ρεύματος της ΔΕΗ για 25 έτη, ν’ αποπληρώσει ορθά το δάνειο και στη λήξη της 25ετίας να έχει συγκεντρώσει και ένα επιπλέον σημαντικό ποσό. Ενδεικτικό παράδειγμα: εάν το δάνειο αποπληρώνεται στα 12 έτη, ο ενδιαφερόμενος θα έχει επιπλέον όφελος 4.000€ – 800€ (μέσο ετήσιο κόστος λογαριασμού ΔΕΗ) = 3.200€ x 15 (υπόλοιπα έτη) = 48.000€.

Μία δανειακή πρόταση που σας συμφέρει…

  • Χρηματοδότηση έως και του 100% του κόστους αγοράς και εγκατάστασης των ΦΒ συστημάτων δίνοντάς σας τη δυνατότητα να ξεκινήσετε την επένδυσή σας χωρίς δικά σας κεφάλαια.
  • Χαμηλό σταθερό ή κυμαινόμενο επιτόκιο σε ευρώ.
  • Δυνατότητα διάρκειας αποπληρωμής έως 25 έτη.
  • Δυνατότητα περιόδου πληρωμής μόνο των τόκων, για 3 μήνες, για σημαντικά μειωμένη δόση, μέχρι ν’ αρχίσει να εισπράττεται το έσοδο από το ΦΒ σύστημα από το λογαριασμό της ΔΕΗ.
  • Χορήγηση με, ή χωρίς προσημείωση ακινήτου.
  • Παροχή προγράμματος ασφάλισης, με κάλυψη για υλικές ζημιές που θα υποστούν οι “φωτοβολταϊκές” εγκαταστάσεις από πολλαπλούς κινδύνους (π.χ. σεισμός, πλημμύρα, θύελλα, καταιγίδα, χαλάζι, χιόνι, παγετός κ.ά.). Παρέχεται αποζημίωση ίση με €400/μήνα λόγω απώλειας εσόδων από το ΦΒ για χρονικό διάστημα μέχρι και 6 μηνών.
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!