/// Χρηματοδότηση

Για την χρηματοδότηση του έργου σας, η Smarteco σε συνεργασία με τραπεζικούς ομίλους, προτείνει σειρά από χρηματοοικονομικά εργαλεία που μπορούν να σας δώσουν ουσιαστικές λύσεις για την διεκπεραίωση του έργου σας, ανεξαρτήτως ποσού ή χρονικής διάρκειας αποπληρωμής.

Η συνεργασία μας με τραπεζικούς ομίλους σας παρέχουν στη διάθεσή σας ουσιαστικές λύσεις που θα δώσουν στον καθένα τη δυνατότητα να αναβαθμίσει ενεργειακά το σπίτι του και να αποκομίσει πραγματικό οικονομικό όφελος εξασφαλίζοντας καλύτερη ποιότητα ζωής.

Η SmartEco συμμετέχει στο πρόγραμμα του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Υ.Π.Ε.Κ.Α.), το οποίο ολοκληρώνοντας το θεσμικό πλαίσιο για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, προχωράει, με την συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε μία δέσμη οικονομικών κινήτρων προκειμένου να πραγματοποιηθούν παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης των κτιρίων οικιακού τομέα, μέσω διαφόρων χρηματοδοτικών προγραμμάτων όπως το “εξοικονομώ κατ’ οίκον” ή το “κτίζοντας το μέλλον”.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!