/// Και τώρα ο ευρωλογαριασμός για σκουπίδια, λύματα, απόβλητα

10 Dec / 2013
Author: spyros Tags: There is no tags Comments: 0

Bookmark and Share

6+1 ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2014 * ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΧΕΙ ΗΔΗ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΤΕΙ

Μια ανάσα πριν από την επιβολή βαρύτατων οικονομικών προστίμων από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ενωσης για έξι συν μία ανοιχτές υποθέσεις παραβίασης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας βρίσκεται η χώρα μας. Πρόκειται για υποθέσεις για τις οποίες έχει ήδη εκδοθεί καταδικαστική απόφαση, χωρίς η Ελλάδα να έχει εναρμονιστεί με την ευρωπαϊκή νομιμότητα και αποκαταστήσει τις περιβαλλοντικές πληγές.
αρχείο λήψης (1)Η αντίστροφη μέτρηση έχει αρχίσει λοιπόν και αν δεν γίνουν άμεσες και ριζικές παρεμβάσεις, μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2014 αναμένονται οι «ευρωκαμπάνες», πρώτα για τις παράνομες χωματερές και τα αστικά λύματα και έπεται συνέχεια.
Αναλυτικά, σύμφωνα με επίσημα έγγραφα των αρμοδίων υπηρεσιών του ΥΠΕΚΑ, που διαβίβασε στη Βουλή ο υπουργός Περιβάλλοντος Γιάννης Μανιάτης στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου, οι ανοιχτές υποθέσεις είναι:
1. Ανεξέλεγκτες χωματερές: Η Ελλάδα απειλείται με εφάπαξ πρόστιμο που φθάνει τα 28 εκατ. ευρώ και δεκαπλασιασμό του ημερήσιου προστίμου σε ύψος 71.193 ευρώ για κάθε μέρα καθυστέρησης εφαρμογής της απόφασης του 2005, που καταδίκασε τη χώρα μας για τις παράνομες χωματερές. Η υπόθεση ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2001.
Η πρώτη καταδικαστική απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου εκδόθηκε τον Οκτώβριο του 2005. Η 2η προσφυγή από την Ε.Ε. στο ΔΕΕ έγινε τον Ιούλιο του 2013. Το υπουργείο σημειώνει ότι στο δικαστήριο που θα γίνει μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2014 «είναι απολύτως κρίσιμο για την έκβαση της υπόθεσης να καταστεί δυνατό να βρεθούμε ενώπιον του δικαστηρίου με κλειστούς όλους τους εναπομείναντες Χώρους Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ) -71 σύμφωνα με την τελευταία απογραφή- και με δρομολογημένα όλα τα έργα αποκατάστασης».
Εργα αποκατάστασης των ΧΑΔΑ βρίσκονται σε εξέλιξη με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ και προοπτική ολοκλήρωσής τους μέσα στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο, δηλαδή έως το 2015. Το υπουργείο σημειώνει ωστόσο ότι «υπάρχουν όμως καθυστερήσεις στην υλοποίηση έργων υποδομής και αποκατάστασης των ΧΑΔΑ και αντιδράσεις στο σχεδιασμό μεταφοράς αποβλήτων από ΧΑΔΑ σε γειτονικούς ΧΥΤΑ, που διακυβεύουν τη θετική προοπτική της υπόθεσης».
2. Διαχείριση αστικών λυμάτων σε οικισμούς: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παραπέμπει εκ νέου την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για ανεπαρκή επεξεργασία των αστικών λυμάτων, ζητώντας από το Δικαστήριο να επιβάλει πρόστιμα με ένα κατ’ αποκοπή ποσό ύψους 11.514.081 ευρώ και ημερήσια χρηματική ποινή 47. 462 ευρώ, έως ότου τηρηθούν οι υποχρεώσεις.
Η υπόθεση ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2001. Το Δικαστήριο αποφάνθηκε ήδη τον Οκτώβριο του 2007 ότι η Ελλάδα δεν τηρούσε την υποχρέωσή της όσον αφορά την ορθή επεξεργασία και διάθεση των αστικών λυμάτων, καθώς 24 οικισμοί σε ολόκληρη τη χώρα δεν διέθεταν τα αναγκαία συστήματα συλλογής και επεξεργασίας τους.
Εξι χρόνια μετά την απόφαση του Δικαστηρίου, έξι οικισμοί δεν έχουν ακόμη συμμορφωθεί με τα πρότυπα της Ε.Ε. Εχουν δρομολογηθεί ενέργειες για τις περισσότερες περιπτώσεις, πλην των οικισμών Ραφήνας και Αρτέμιδας, όπου δεν υπάρχει συμφωνία των τοπικών Αρχών.
Λόγω αρχαιότητας της υπόθεσης και της παραπομπής άλλων κρατών-μελών στο δικαστήριο για ανάλογες υποθέσεις, οι εκτιμήσεις για την έκβαση της υπόθεσης είναι μάλλον αρνητικές για την Ελλάδα.
3. Αστικά λύματα στο Θριάσιο Πεδίο: Η υπόθεση που ξεκίνησε τον Ιούνιο του 1999 αφορά τη μη επαρκή κάλυψη της περιοχής του Θριάσιου Πεδίου Δυτικής Αττικής (δήμοι Ελευσίνας, Μάνδρας-Ειδυλλίων, Ασπροπύργου) με αποχετευτικό δίκτυο και εγκατάσταση επεξεργασίας αστικών λυμάτων.
Η πρώτη καταδικαστική απόφαση εκδόθηκε τον Ιούνιο του 2004. Το 2008 δρομολογήθηκε η κατασκευή συστήματος συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων στο Θριάσιο Πεδίο πριν από την απόρριψή τους στην οικολογικά ευαίσθητη περιοχή του Κόλπου της Ελευσίνας.
Το έργο καθυστέρησε υπερβολικά, με αποτέλεσμα η Επιτροπή να απευθύνει τον Μάιο του 2010 συμπληρωματική προειδοποιητική επιστολή στην Ελλάδα και πρόσφατα τελική γραπτή προειδοποίηση. Εκτοτε αποστέλλονται από την ελληνική πλευρά αναφορές προόδου του έργου.
4. Ανεξέλεγκτη διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων: Η υπόθεση που ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2003 αφορά τον ελλιπή εθνικό σχεδιασμό διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων και έλλειψη υποδομών διάθεσής τους. Σε αυτήν εντάχθηκαν και επιμέρους καταγγελίες για την Αυλίδα και τον Ασωπό.
Η πρώτη καταδικαστική απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ενωσης εκδόθηκε το 2009. Τον Ιανουάριο του 2013 απεστάλη από την Ε.Ε. προειδοποιητική επιστολή που απαντήθηκε στις 25.3.2013 και έκτοτε αποστέλλονται αναφορές προόδου.
Οι διαβουλεύσεις με υπόχρεους παραγωγούς και ιδιώτες επενδυτές που ενδιαφέρονται να προχωρήσουν σε κατασκευή εγκατάστασης, λέει το υπουργείο ΠΕΚΑ, δεν είχαν αποτελέσματα. Εξετάζεται η δυνατότητα αξιοποίησης υφιστάμενων εγκαταστάσεων, όπως π.χ. ΧΥΤΕΑ της ΔΕΗ.
Στο έγγραφο του υπουργείου περιγράφεται ότι είναι έντονο πρόβλημα η σύγκρουση με τις τοπικές Αρχές και κοινωνίες (Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, Δήμος Μεγαλόπολης κ.λπ.). Ως αρμόδιος φορέας αναφέρεται το ΥΠΕΚΑ.
5. Απουσία σχεδίων διαχείρισης εθνικών και διεθνών λεκανών απορροής ποταμών: Η υπόθεση που ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2010 αφορά την καθυστέρηση κατάρτισης και αποστολής στην Ε.Ε. σχεδίων διαχείρισης λεκανών απορροής επιφανειακών υδάτων κατά παράβαση οδηγίας. Η πρώτη καταδικαστική απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου εκδόθηκε τον Απρίλιο του 2012. Συνολικά πρέπει να καταρτισθούν 14 σχέδια διαχείρισης των υδάτων. Τα 8 έχουν ολοκληρωθεί και προωθηθεί στην Ε.Ε.
6. Ρύπανση λίμνης Κορώνειας: Η υπόθεση που ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2008 αφορά τη ρύπανση της λίμνης Κορώνειας, με αποτέλεσμα την καταστροφή του οικοσυστήματος της λίμνης και παραβίαση οδηγιών για προστασία οικοσυστημάτων. Τον Φεβρουάριο του 2013 εκδόθηκε πρώτη καταδικαστική απόφαση.
Σήμερα υπάρχει πρόοδος σε ό,τι αφορά τον εναρμονισμό με τις προβλέψεις της Οδηγίας για την επεξεργασία λυμάτων και τον έλεγχο απόρριψης υγρών αποβλήτων από βιομηχανίες, ενώ εκδόθηκε Κοινή Υπουργική Απόφαση σχεδίου διαχείρισης της προστατευόμενης περιοχής. Δεν υπάρχει πρόοδος, λέει το ΥΠΕΚΑ, στις δραστηριότητες που σχετίζονται με το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης (γεωτρήσεις, αγροπεριβαλλοντικές δράσεις).
7. Κρατική ενίσχυση υπέρ της εταιρείας «Ελληνικός Χρυσός Α.Ε.»: Το ΥΠΕΚΑ αναφέρει στο έγγραφό του ότι έχει ήδη ολοκληρώσει τη διαδικασία ανάκτησης της κρατικής ενίσχυσης και ως εκ τούτου έχει ήδη συμμορφωθεί με την καταδικαστική εις βάρος της Ελλάδας απόφαση του Δικαστηρίου. Το προς ανάκτηση ποσό, λέει το υπουργείο, έχει εισπραχθεί από την αρμόδια ΔΟΥ από τον Σεπτέμβριο του 2013.
Αξιοσημείωτο είναι, τέλος, ότι στο έγγραφο του υπουργείου Περιβάλλοντος γίνεται αναφορά και στην υπόθεση για τον ΧΑΔΑ του Κουρουπητού. Η Ελλάδα καταδικάστηκε και υποχρεώθηκε σε καταβολή προστίμου από το 2000 έως το 2001. Η υπόθεση έκλεισε τον Ιούλιο του 2001 και συνολικά καταβλήθηκαν 5 εκατομμύρια ευρώ.
πηγή:www.enet.gr/// There are no comments yet, but you can be the first

Comments are closed.


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!