/// Ε.Ε.: συμμόρφωση στο ζήτημα των κτιρίων μηδενικής κατανάλωσης

12 Dec / 2013
Author: spyros Tags: There is no tags Comments: 0

Bookmark and Share

Με βάση την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης όλα τα κράτη μέλη θα πρέπει να κατασκευάζουν μόνο κτίρια χαμηλής ή μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης από το 2021 και έπειτα.

αρχείο λήψηςΗ σχετική οδηγία ορίζει ότι τα ίδια τα κράτη-μέλη θα πρέπει να καθορίσουν τις προδιαγραφές για τα κτίρια αυτά, να διασφαλίζουν το γεγονός ότι η απόδοσή τους είναι πιστοποιημένη, καθώς και να εκτελούν συχνούς ελέγχους για τα συστήματα θέρμανσης και κλιματισμού. Ενώ, όμως, οι περισσότερες χώρες έχουν δρομολογήσει την ενσωμάτωση της οδηγίας στην εθνική νομοθεσία, η Ελλάδα και η Μάλτα έλαβαν πρόσφατα επίσημη επιστολή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για πλήρη συμμόρφωση στο συγκεκριμένο ζήτημα.

Απ’ότι φαίνεται η ενσωμάτωση της οδηγίας θα έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί μέχρι τις 9 Ιουλίου του 2012, γεγονός που δεν έγινε από τις δύο χώρες, γι’αυτό και η Επιτροπή φρόντισε να «υπενθυμίσει» τις υποχρεώσεις που εκκρεμούν, ώστε να τις τακτοποιήσουν εντός των ερχόμενων δύο μηνών. Αξίζει αν σημειωθεί το γεγονός ότι εφόσον παρέλθει το διάστημα αυτό, ο Επίτροπος έχει το δικαίωμα να παραπέμψει τις χώρες στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

πηγη:B2Green
/// There are no comments yet, but you can be the first

Comments are closed.


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!