/// Ερωτήσεις Απαντήσεις για Αυθαίρετα – SmartEco – 002

10 Dec / 2013
Author: spyros Tags: There is no tags Comments: 0

Bookmark and Share
  1. 1. ΕΡΩΤΗΣΗ

Σε κτίσμα προϋφιστάμενο του έτους 1955 που βρίσκεται εντός παραδοσιακού οικισμού (και προϋφιστάμενου του 1923)χωρίς εγκεκριμένο σχέδιο έγινε προσθήκη εξώστη στην κύρια όψη του κτιρίου (1990) ύπερθεν κοινόχρηστου χώρου (οδός ενός συνεκτικού τμήματος του οικισμού) και εκτός οικοδομικής-ρυμοτομικής γραμμής εμπίπτει στην περίπτωση (α) της παρ.2 του άρθρου 2 του Ν.4178 περί απαγόρευσης υπαγωγής; H ερώτηση τίθεται με αφορμή την λεκτική διατύπωση του νόμου περί «εγκεκριμένου» κοινόχρηστου χώρου της πόλης ή του οικισμού.

 ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Οι εξώστες μπορούν να υπαχθούν στον νόμο δυνάμει της 9.Γ.δ

 2.       ΕΡΩΤΗΣΗ

Στον Ν4178 δεν γίνεται καμία αναφορά για τα ακίνητα που έχουν ανεγερθεί εντός κώνου αεροδρομίων.Αν έχω εξολοκλήρου αυθαίρετο κτίσμα εκτός σχεδίου και εντός του κώνου αεροδρομίου που δεν υπερβαίνει το μέγιστο ύψος  περιοχής (πολεοδομικά) αλλά υπερβαίνει το επιτρεπόμενο ύψος που έχει οριστεί από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας πώς το αντμετωπίζουμε;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Από τη στιγμή που κάτι δεν απαγορεύεται με το άρθρο 2… επιτρέπεται η υπαγωγή του.

 3.       ΕΡΩΤΗΣΗ

Σε αυθαίρετο με ποσοστό ανοιχτών Η/Χ μεγαλύτερου του 20% (φτάνουν το 41%) αυτών που επιτρεπόταν και που επιτρέπονται με τον νέο Γ.Ο.Κ. χρεώνονται με αναλυτικό προϋπολογισμό ή ως υπέρβαση δόμησης και κάλυψης;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Η διατύπωση της 18.5β δεν κάνει κανέναν διαχωρισμό στο ποσοστό των Η/Χ και το πως υπολογίζεται το πρόστιμο σε κάθε μία περίπτωση.Συνεπώς το πρόστιμο για το σύνολο των αυθαίρετων ανοιχτών Η/Χ υπολογίζεται με αναλυτικό.

 4.       ΕΡΩΤΗΣΗ

ΟΤΑΝ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ 20.00 Μ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΡΙΟΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΡΕΜΜΑΤΟΣ (ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΟΘΕΤΗΘΕΙ) ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ  ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΟΤΙ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΠΛΑΓΙΑΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ ,ΩΣΤΕ ΝΑ ΠΑΡΩ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΠΛΑΓΙΑΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ ?

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Ναι, θα το αντιμετωπίσεις έτσι.

5.       ΕΡΩΤΗΣΗ

Κατά την αυτοψία που πραγματοποίησα σε μια μονοκατοικία, σύμφωνα με τα επικυρωμένα σχέδια που μου προσκόμισε ο ιδιοκτήτης, διαπίστωσα ότι ήταν να κατασκευαστούν δύο μονοκατοικίες ενωμένες, αλλά κατασκευάστηκε τελικά μόνο η μία.Ερευνώντας περισσότερο την περίπτωση στην πολεοδομία, διαπίστωσα ότι ο επιβλέπων μηχανικός παραιτήθηκε της επιβλέψεως δύο χρόνια μετά την έκδοση της οικοδομικής αδείας και στην θέση του δεν ορίστηκε ποτέ άλλος μηχανικός.Στην αίτηση – δήλωση παραίτησής του όμως ανέφερε ότι μέχρι την στιγμή που παραιτείται, έχουν κατασκευαστεί, με μερικές τροποποιήσεις που δεν συμφωνεί, όλες οι εργασίες της οικοδομικής άδειας μέχρι και τα επιχρίσματα! Δηλαδή δεν αναφέρει ότι κατασκευάστηκε τελικά μόνο η μία μονοκατοικία!Τι θεωρείται αυθαίρετο σε αυτήν την περίπτωση αφού η άδεια δεν έχει κλείσει ποτέ;Σημ. 1.Η μονοκατοικία έχει ρεύμα με χελώνα κανονικά. Πως πήρε άγνωστο.Σημ. 2 Η οικ. άδεια είναι του ’81

 ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Από τα οριζόµενα στην παρ. 5 του άρθρου 4 του ν. 4067/12 όπως ισχύει,
προκύπτει ότι αυθαίρετη και κατεδαφιστέα είναι κάθε κατασκευή που έχει εκτελεστεί :
α) χωρίς οικοδοµική άδεια ή έγκριση εργασιών µικρής κλίµακας ή χωρίς οποιοδήποτε
στοιχείο νοµιµότητας σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις,
β) καθ’ υπέρβαση των ανωτέρω αναφερoµένων στo στοιχείο α,
γ) βάσει άδειας που ανακλήθηκε ή ακυρώθηκε και
δ) κατά παράβαση γενικών ή ειδικών διατάξεων ή µέγιστων ανοχών, όπως αυτές καθορίζονται,το πως πήρε ρεύμα… είναι πραγματικά θαύμα.Από εκεί και πέρα καλό είναι να κάνεις μια κουβέντα με την ΥΔΟΜ για να διευκρινήσεις τι έχει γίνει ακριβώς με την άδεια αυτή.
/// There are no comments yet, but you can be the first

Comments are closed.


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!