/// Διαδικασία για φ/β πάρκο

Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος 10KWp – 100KWp.

 1. Αίτηση στην Περιφέρεια για βεβαίωση απαλλαγής από Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) – ή έκδοση ΕΠΟ αν χρειάζεται – συνήθως σε προστατευόμενες περιοχές.
 2. Έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας από την Πολεοδομία.
 3. Αίτηση στο τοπικό γραφείο της ΔΕΗ για προσφορά όρων σύνδεσης.
 4. Υπογραφή σύμβασης αγοροπωλησίας με ΔΕΣΜΗΕ.
 5. Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος.

Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος 100KWp – 500KWp.

 1. Αίτηση στην Περιφέρεια για βεβαίωση απαλλαγής από Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) – ή έκδοση ΕΠΟ αν χρειάζεται – συνήθως σε προστατευόμενες περιοχές.
 2. Έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας από την Πολεοδομία.
 3. Αίτηση στο περιφερειακό γραφείο της ΔΕΗ για προσφορά όρων σύνδεσης.
 4. Υπογραφή σύμβασης αγοροπωλησίας με ΔΕΣΜΗΕ.
 5. Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος.

Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος 500KWp – 1000KWp.

 1. Αίτηση στην Περιφέρεια για Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ).
 2. Έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας από την Πολεοδομία.
 3. Αίτηση στο περιφερειακό γραφείο της ΔΕΗ για προσφορά όρων σύνδεσης.
 4. Υπογραφή σύμβασης αγοροπωλησίας με ΔΕΣΜΗΕ.
 5. Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος.

Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος > 1000KWp.

 1. Αίτηση στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) για έκδοση Άδειας Παραγωγής.
 2. Αίτηση στην Περιφέρεια για έκδοση Άδειας Εγκατάστασης (περιλαμβάνει και έκδοση ΕΠΟ).
 3. Έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας από την Πολεοδομία.
 4. Αίτηση στον ΔΕΣΜΗΕ για προσφορά όρων σύνδεσης.
 5. Υπογραφή σύμβασης αγοροπωλησίας με ΔΕΣΜΗΕ.
 6. Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος.
 7. Αίτηση στην Περιφέρεια για έκδοση Άδειας Λειτουργίας.
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!