/// Αυτόνομα Φωτοβολταϊκά Συστήματα

Με τα αυτόνομα φωτοβολταϊκά συστήματα καλύπτουμε τις ενεργειακές μας ανάγκες χωρίς την απαίτηση παροχής ηλεκτικού ρεύματος από κάποιον πάροχο (όπως η ΔΕΗ). Αυτό μας επιτρέπει να έχουμε πλήρη αποδέσμευση από όλες τις “παράπλευρες χρεώσεις” των λογαριασμών ΔΕΗ (όπως είναι χρέωση για ΕΡΤ, για ΑΠΕ, για δίκτυο μεταφοράς).

Τα αυτόνομα φωτοβολταϊκά συστήματα είναι πολύ χρήσιμα για να καλύψουμε ενεργειακές ανάγκες σε περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η ηλεκτροδότηση. Εχουν εφαρμογή σε εξοχικές κατοικίες, σε σκάφη αναψυχής, σε τροχόσπιτα, σε μεμονωμένες αποθήκες ή γεωτρήσεις,  και οπουδήποτε υπάρχει ανάγκη ενεργειακής κάλυψης. Η SmartECO energy  διαβλέποντας τη σημασία της ενεργειακής αυτονομίας δίνει μεγάλη έκταση στην ανάπτυξη και εγκατάσταση αυτόνομων φωτοβολταϊκών συστημάτων.

Η SmartECO αναλαμβάνει τη μελέτη του συστήματος σύμφωνα με τις προσωπικές σας ανάγκες, τη προμήθεια των υλικών και την εγκατάσταση του συτήματος. Ένα αυτόνομο φωτοβολταϊκό σύστημα αποτελείται από τα φωτοβολταϊκά panel που ο αριθμός τους εξαρτάται από τις απαιτήσεις κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίοι μετατρέπουν την ηλιακή ενέργεια σε ηλεκτρική. Η  ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται, αποθηκεύεται σε μπαταρίες ώστε να υπάρχει επάρκεια ενέργειας ακόμα και σε μειωμένη ή και μηδενική ηλιοφάνεια (ημέρες με συνεφία ή την νύχτα). Για τον έλεγχο και τη προστασία των μπαταριών χρησιμοποιείται ένας ρυθμιστής φόρτισης.

Για την παροχή εναλλασσόμενου ρεύματος χρησιμοποιείται ένας μετατροπέας (inverter) που μετατρέπει το ρεύμα των μπαταριών σε εναλλασσόμενο και μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε στις συσκευές μας.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!