/// Φωτοβολταϊκό σύστημα στην Στιμάγκα Κορινθίας

Φωτοβολταϊκό σύστημα στην Στιμάγκα Κορινθίας

Η Smart ECO ολοκλήρωσε την εγκατάσταση και σύνδεση Οικιακού Φωτοβολταϊκού συστήματος 9,89 KWp (43 πανελ x 230w = 9.890Wp), στη Στιμάγκα Κορινθίας. Η εγκατάσταση έγινε πάνω σε ιδιόκτητη ταράτσα συνολικής επιφάνειας 150 τ.μ.

Το σύστημα που εγκαταστάθηκε, αποτελείται από 43 πάνελ της εταιρίας Luxor,  πολυκρυσταλικής τεχνολογίας  των 230W έκαστο, έναν τριφασικό inverter (Kaco) Γερμανικής κατασκευής και βάσεις στήριξης της Alfa Energy με πιστοποίηση ανεμοποιέσεων για 25 έτη.
Η εγκατάσταση έγινε με χρήση τραπεζικού δανεισμού. Η αναμενόμενη απόδοση του φωτοβολταϊκού συστήματος είναι 7.700€ / έτος (κλειδωμένη τιμή 0.495€/kwh).
 “Συνολική διάρκεια έργου (από την παραλαβή της πρώτης προκαταβολής για την εγκατάσταση του έργου)  με εγγύηση χρονοδιαγράμματος : 2 ημέρες”

 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!