/// Φωτοβολταϊκό σύστημα σε στέγη στο Κορωπί Αττικής

Φωτοβολταϊκό σύστημα σε στέγη στο Κορωπί Αττικής

Η Smart ECO ολοκλήρωσε την εγκατάσταση και σύνδεση Οικιακού Φωτοβολταϊκού συστήματος 9,87 KWp (42 πανελ x 235w = 9.870Wp), στο Κορωπί  Αττικής. Η εγκατάσταση έγινε πάνω σε ιδιόκτητη στέγη από πάνελ πολυουρεθάνης συνολικής επιφάνειας 90 τ.μ.

Το σύστημα που εγκαταστάθηκε, αποτελούταν από 42 πάνελ της εταιρείας Ulica,  πολυκρυσταλικής τεχνολογίας  των 235W έκαστο, έναν τριφασικό inverter (Kostal) Γερμανικής κατασκευής και βάσεις στήριξης της Alfa Energy με πιστοποίηση ανεμοποιέσεων για 25 έτη. Επειδή η εγκατάσταση έγινε σε πάνελ πολυουρεθάνης  χρησιμοποιήθηκαν πάνελ με χαμηλό θερμοκρασιακό συντελεστή.
Η αναμενόμενη απόδοση του φωτοβολταϊκού συστήματος είναι 7.700€ / έτος (κλειδωμένη τιμή 0.495€/kwh).
 «Συνολική διάρκεια έργου (από την παραλαβή της πρώτης προκαταβολής για την εγκατάσταση του έργου)  με εγγύηση χρονοδιαγράμματος : 7 ημέρες (χρόνος κατασκευής του έργου 1,5μέρες) »
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!