/// Φωτοβολταϊκά σε ταράτσα στο Μούλκι Κορινθίας

Φωτοβολταϊκά σε ταράτσα στο Μούλκι Κορινθίας

Η Smart ECO ολοκλήρωσε την εγκατάσταση και σύνδεση Οικιακού Φωτοβολταϊκού συστήματος 9,89 KWp (43 πανελ x 230w = 9.890Wp), στο Μούλκι Κορινθίας. Η εγκατάσταση έγινε πάνω σε ιδιόκτητη ταράτσα συνολικής επιφάνειας 98 τ.μ.

Το σύστημα που εγκαταστάθηκε, αποτελούταν από 43 πάνελ της εταιρίας Luxor,  πολυκρυσταλικής τεχνολογίας  των 230W έκαστο, έναν τριφασικό inverter (Kaco) Γερμανικής κατασκευής και βάσεις στήριξης της Alfa Energy με πιστοποίηση ανεμοποιέσεων για 25 έτη.
Η αναμενόμενη απόδοση του φωτοβολταϊκού συστήματος είναι 7.700€ / έτος (κλειδωμένη τιμή 0.495€/kwh).
 «Συνολική διάρκεια έργου (από την παραλαβή της πρώτης προκαταβολής , για την εγκατάσταση του έργου)  με εγγύηση χρονοδιαγράμματος : 2 ημέρες
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!