/// Φωτοβολταϊκά σε Ταράτσα στο Κορωπί Αττικής

Φωτοβολταϊκά σε Ταράτσα στο Κορωπί Αττικής

Η Smart ECO ολοκλήρωσε την εγκατάσταση και σύνδεση Οικιακού Φωτοβολταϊκού συστήματος 10 KWp (40 πανελ x 250w = 10.000Wp), στο Κορωπί  Αττικής. Η εγκατάσταση έγινε πάνω σε ιδιόκτητη ταράτσα συνολικής επιφάνειας 110 τ.μ.

Το σύστημα που εγκαταστάθηκε, αποτελούταν από 40 πάνελ της Suntech,  πολυκρυσταλικής τεχνολογίας  των 250W έκαστο, έναν τριφασικό inverter (Kostal) Γερμανικής κατασκευής και υπερυψωμένες βάσεις στήριξης της Alfa Energy με πιστοποίηση ανεμοποιέσεων για 25 έτη.

Για την πλήρη αποφυγή των σταθερών σκιάσεων των πάνελ,  που είχε από το δώμα (στο δυτικό τμήμα της ταράτσας),  χρειάστηκε να υπερυψώσουμε τις βάσεις στήριξης κατά 1 μέτρο , με μέγιστο τελικό ύψος το 2.20m. Επιπροσθέτως για την απομόνωση των πιθανόν σκιάσεων (μονο κατά την χειμερινή περίοδο) η συνδεσμολογία των πανελ στον inverter έγινε σε 3 string.

Η αναμενόμενη απόδοση του φωτοβολταϊκού συστήματος είναι 7.700€ / έτος (κλειδωμένη τιμή 0.495€/kwh).

 «Συνολική διάρκεια έργου (από την παραλαβή της πρώτης προκαταβολής , για την εγκατάσταση του έργου)  με εγγύηση χρονοδιαγράμματος : 5 ημέρες (χρόνος κατασκευής του έργου 2,5μέρες) »
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!