/// Φωτοβολταϊκά σε Ταράτσα στα Άνω Βάθεια Ευβοίας

Φωτοβολταϊκά σε Ταράτσα στα Άνω Βάθεια Ευβοίας

Η Smart ECO ολοκλήρωσε την εγκατάσταση και σύνδεση Οικιακού Φωτοβολταϊκού συστήματος 9,84 KWp (41πανελ x 240w = 9.840Wp), στα Άνω Βάθεια Ευβοίας . Η εγκατάσταση έγινε πάνω σε ιδιόκτητη ταράτσα συνολικής επιφάνειας 120 τ.μ.

Το σύστημα που εγκαταστάθηκε, αποτελούταν από 41 πάνελ της εταιρίας Luxor,  πολυκρυσταλικής τεχνολογίας  των 240W έκαστο, έναν τριφασικό inverter (Kostal) Γερμανικής κατασκευής και βάσεις στήριξης της Alfa Energy με πιστοποίηση ανεμοπιέσεων για 25 έτη.
Η αναμενόμενη απόδοση του φωτοβολταϊκού συστήματος είναι 3.750€ / έτος (κλειδωμένη τιμή 0.25€/kwh).
 «Η εγκατάσταση έγινε με ίδια κεφάλαια. Συνολική διάρκεια έργου (από την παραλαβή της πρώτης προκαταβολής , για την εγκατάσταση του έργου)  με εγγύηση χρονοδιαγράμματος : 2 ημέρες. “
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!