/// Φωτοβολταϊκά σε στέγη στο Κορωπί

Φωτοβολταϊκά σε στέγη στο Κορωπί

Η Smart Eco ολοκλήρωσε την εγκατάσταση και σύνδεση Οικιακού Φωτοβολταϊκού συστήματος 9,86KWp, στο Κορωπί  Αττικής. Η εγκατάσταση έγινε πάνω σε ιδιόκτητη στέγη συνολικής επιφάνειας 170 τ.μ.

Το σύστημα που εγκαταστάθηκε, αποτελούταν από 41 πάνελ Luxor πολυκρυσταλικής τεχνολογίας  των 240W έκαστο, γερμανικών πιστοποιήσεων, έναν τριφασικό inverter (Kostal) Γερμανικής κατασκευής και βάσεις στήριξης της γερμανικής εταιρείας Κ2 με πιστοποίηση ανεμοποιέσεων για 25 έτη.

Η αναμενόμενη απόδοση του φωτοβολταϊκού συστήματος είναι 7.700€ / έτος (κλειδωμένη τιμή 0.495€/kwh).

«Συνολική διάρκεια έργου (από την παραλαβή των χρημάτων για την εγκατάσταση του έργου)  με εγγύηση χρονοδιαγράμματος : 4 ημέρες»

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!