/// Οφέλη Εναλλακτικής Θέρμανσης

Ποια είναι τα οφέλη

Το όφελος μέσα από την εναλλακτική θέρμανση είναι αφενός η εξοικονόμηση χρημάτων μέσω της μείωσης του κόστους θέρμανσης αλλά και της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων και αφετέρου το μεγάλο περιβαλλοντικό όφελος μέσω της μείωσης εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (co2)

Σε ποιους απευθύνεται

Η πλειοψηφία των κτιριακών όγκων στην Ελλάδα (πάνω από 70% σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του ΥΠΕΚΑ) ανεξάρτητα από το μέγεθός τους , χρησιμοποιεί πετρέλαιο ως κύρια πηγή θέρμανσης . Η ανάγκη, λοιπόν, εύρεσης νέων μεθόδων θέρμανσης είναι ζητούμενο για το μεγαλύτερο ποσοστό των νοικοκυριών αλλά και των επιχειρήσεων στη χώρα μας.

Οι κακές Πρακτικές

Την τελευταία περίοδο, όλο και περισσότεροι, λιγότερο ή περισσότερο σχετικοί, κάνουν λόγο για εναλλακτική θέρμανση. Ωστόσο οι περισσότεροι από αυτούς προσφέρουν τυποποιημένες λύσεις προωθώντας κατά κύριο λόγο το δικό τους προϊόν χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τους τις ελλείψεις και τις ανάγκες που διαμορφώνονται ξεχωριστά για την κάθε περίπτωση. Δεν αναζητείται, δηλαδή, η βέλτιστη λύση μέσα από εξατομικευμένες μετρήσεις και εμπεριστατωμένη μελέτη . Αποτέλεσμα αυτού είναι αποσπασματικές λύσεις που δεν εφαρμόζονται σωστά και δεν επιτυγχάνεται το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Η SmartECO

H SmartECO  προσφέρει εξατομικευμένες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας ως αποτέλεσμα των μετρήσεων και της ενεργειακής μελέτης που γίνεται για κάθε κτιριακό όγκο. Έτσι τα προϊόντα που τοποθετούνται δίνουν το μέγιστο βαθμό απόδοσης, τη μεγαλύτερη δυνατή εξοικονόμηση ενέργειας αλλά και τον μικρότερο χρόνο απόσβεσης. Ταυτόχρονα όλες αυτές οι λύσεις εντάσσονται και σε επιδοτούμενα προγράμματα , όπως π.χ. το εξοικονομώ κατ΄ οίκον.

/// ΕΡΓΑ SmartECO

Μέσα από εξειδικευμένες μελέτες και πρότυπες μεθόδους ανάπτυξης και εφαρμογής ενεργειακών έργων, δίνει ποιοτικές λύσεις με το «κλειδί στο χέρι». Για να δείτε περισσότερα έργα κάντε κλικ εδώ.
/// ΣΧΟΛΙΑ ΠΕΛΑΤΩΝ

   

  • Εντύπωση μου έκανε η εξατομικευμένη προσέγγιση της SmartECO γιατί έδωσε λύση στις δικές μου ανάγκες και όχι έτοιμο πακέτο.

   Ε. Γρηγορίου
  • Μείωσα το κόστος θέρμανσης του ξενοδοχείου μου κατά 50% χάρη στην SmartECO.

   Γιώργος Πετρίδης
  • Σε δύσκολους καιρούς όπως αυτοί που διανύουμε η SmartECO μου έδωσε λύση στο πρόβλημα θέρμανσης. Τη συστήνω ανεπιφύλακτα.

   Ξ. Καρρά - Χαλκιδική

   


ΔΕΙΤΕ ΕΡΓΑ ΤΗΣ SMARTECO
× Γιατί SmartECO; Με ανταγωνιστικό πλεονέκτημα την πελατοκεντρική φιλοσοφία, το άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό της, τους έμπειρους και εξειδικευμένους συνεργάτες της και την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών, η SmartECO energy αποτελεί την ιδανική επιλογή για επενδυτές με υψηλές απαιτήσεις.

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣIΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

/// ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

 • Ο Υπουργός ΠΕΚΑ, Γιάννης Μανιάτης, στο πλαίσιο του χθεσινού Συμβουλίου Υπουργών Ενέργειας, παρουσίασε τις προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας στον ενεργειακό τομέα, ως εξής:

  ·αρχείο λήψης Οι προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου το A΄ εξάμηνο του 2014 βασί­ζον­ται σε τρεις προθεσμίες-ορόσημα για την ανάπτυξη της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ενέργεια.

  Ειδικότερα:

  -τον στόχο του 2015, έτος κατά το οποίο κανένα κράτος – μέλος δεν πρέπει να παραμείνει απομονωμένο από τα δίκτυα φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας της Ευρώπης και

  -την αναμενόμενη Διεθνή Συμφωνία για την Κλιματική Αλλαγή το 2015.

  · Σε αυτό το πλαίσιο, η Ελληνική Προεδρία θα προωθήσει τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένω­σης για την ενέργεια και την κλιματική αλλαγή με ορίζονταπέραν του 2020 βασιζόμενη στην αναμενόμενη Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το «Πλαίσιο 2030 για την κλι­μα­τική αλλαγή και την ενέργεια». Στο Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας της 4ης Μαρτίου 2014 αναμένουμε να πραγματοποιηθεί συζήτηση πολιτικής επί του Πλαισίου για το 2030 η οποία θα τροφοδοτήσει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Μαρτίου 2014.

  · Δεύτερη προτεραιότητα της Προεδρίας μας, πέραν του Πλαισίου για το 2030, αποτελεί το ζήτημα των τιμών της ενέργειας και της ανταγωνιστικότητας της Ευ­ρω­παϊκής Οικονομίας διασφαλίζοντας φυσικά τις υφιστάμενες θέσεις εργασίας και στηρίζοντας δράσεις για τη δημιουργία και νέων. Η Ελληνική Προεδρία, αξιοποιώντας την αναμενόμενη τον Ιανουάριο σχετική Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προγραμματίζει πολιτική συζή­τη­­ση για το θέμα αυτό στο Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας της 4ης Μαρτίου, η οποία θα απο­­τελέσει τη βάση για τη προετοιμασία Συμπερασμάτων Συμβουλίου Υπουργών Ενέρ­γει­ας, προς υιοθέ­τη­ση στο Συμβούλιο Υπουργών της 12ης Ιουνίου 2014. Η παγκόσμια οικο­νο­μι­κή κρί­ση, η μέχρι σή­μερα εμπειρία της Ευρώπης στις πολιτικές για την ενέργεια και το κλίμα, αλλά και οι πρόσ­φατες εξελίξεις στον ενεργειακό τομέα, όπως για παρά­δειγ­μα η αξι­ο­­ποίηση του shale gas σε ΗΠΑ και Καναδά, θα αποτελέσουν εφαλτήριο συζήτησης για το κό­στος της ενέργειας και κατ’ επέκταση την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας.

  · Τρίτον, εξίσου σημαντική προτεραιότητα της Ελληνικής Προεδρίας είναι η εξέταση του ζητήματος του κόστους της ενέρ­γειας και από την οπτική του κόστους για τον τελικό οικιακό καταναλωτή και ιδιαί­τε­ρα τον ευά­λω­το καταναλωτή. Η Προεδρία σκοπεύει να αποδώσει ειδική προτεραι­ότητα στη προώθηση δράσεων και στην ανταλλαγή καλών πρακτικών που θα επιτρέψουν στους κατα­ναλωτές να ευεργετηθούν πλήρως από την εσωτερική αγορά και να ασκήσουν τα δικαιώματα και τις επιλογές που τους παρέχονται, εξασφαλίζοντας παράλληλα επαρκή προστασία για τους ευάλω­τους καταναλωτές. Προς τούτο, η Προεδρία, μεταξύ άλλων, θα δώσει επίσης προτεραιότητα στην εξοικονόμηση ενέργειας και στην βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας ως ένα πρόσφορο μέτρο υποβοήθησης των προσπαθειών μείωσης των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι ευάλωτοι καταναλωτές, καθώς και της αντιμετώπισης της ενεργειακής φτώχειας.

  · Το ζήτημα της ολοκλήρωσης της εσωτερικής αγοράς αποτελεί, επίσης, πολύ σημαντική προτεραιότητά μας. Η Προεδρία, λαμβάνοντας υπόψη της ότι η ευρεία δημόσια συμμετοχή, καθώς και η ικανοποίηση των κοινωνικών αιτημάτων, αποτελούν κυρίαρχους παράγοντες για την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς ενέργειας, θα επιδιώξει την ανάδειξη απαραίτητων δράσεων για την βελτιστοποίηση των ωφελειών της ολοκληρωμένης αγοράς, γεφυ­ρώ­νοντας υπάρχοντα κενά μεταξύ των διασυνδέσεων των κρατών μελών και καθιστώντας την εσωτερική αγορά σημαντική και για τις απομονωμένες περιφερειακές περιοχές της Ένωσης.

  · Τα θέματα ενεργειακής ασφάλειας και ενεργειακών υποδομών κατέχουν ειδική θέση στις προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας. Ως εκ τούτου, στο Άτυπο Συμβούλιο του Μαΐου στην Αθήνα, θα συζητήσουμε -μεταξύ άλλων- τις σημαντικές εξελίξεις για τη διαφοροποίηση πηγών και οδεύσεων της Ένωσης, όπως ο Νότιος Διάδρομος και η Ανατολική Μεσόγειος και θα αναζητήσουμε πρόσφορα εργαλεία για τη χρηματοδότηση των Έργων Κοινού Ενδιαφέροντος (PCIs).

  · Αντικείμενο συζήτησης στο Συμβούλιο του Ιουνίου 2014 θα αποτελέσουν, μεταξύ άλλων, οι διεθνείς σχέσεις στον τομέα της ενέργειας και κυρίως η αξία των πολυμερών διεθνών συνεργασιών όπως είναι η Ενεργειακή Κοινότητα για την Νοτιοανατολική Ευρώπη και η Ένωση για την Μεσόγειο.

  · Όσον αφορά στις έμμεσες αλλαγές χρήσης γης (ILUC), μετά τη σημερινή εξέλιξη, θα διερευνήσουμε περαιτέρω δυνατότητες.

  · Αναφορικά με τις προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας στον τομέα της πυρηνικής ενέρ­γειας, ο Υπουργός ΠΕΚΑ επεσήμανε τα εξής:

  * Η Ελλάδα, ως γνωστόν, είναι μη πυρηνική χώρα και η πυρηνική ενέργεια δεν αποτελεί επιλογή στον εθνικό μας σχεδιασμό. Παράλληλα όμως, καθώς οι συνέπειες ενός πυρηνικού ατυχήματος μπορεί να είναι και διασυνοριακές, η Ελλάδα αναγνωρίζει τη σημασία της πυρηνικής ασφάλειας και υποστηρίζει πρωτοβουλίες και ενέργειες προς την κατεύθυνση της ενδυνάμωσής της σε Ευρωπαϊκό αλλά και διεθνές επίπεδο.

  * Στο πλαίσιο αυτό και λαμβάνοντας υπόψη τα διδάγματα από το ατύχημα στη Φουκουσίμα και τα ευρήματα από την αξιολόγηση των περιθωρίων ασφάλειας των πυρηνικών σταθμών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις γειτονικές χώρες (δοκιμές αντοχής – stresstests), προτεραιότητα της Ελληνικής Προεδρίας αποτελεί η υιοθέτηση της τροποποίησης της Οδηγίας για την Πυρηνική Ασφάλεια, η συζήτηση της οποίας ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη στην αρμόδια Ομάδα Εργασίας του Συμβουλίου (WorkingPartyonAtomicQuestions).

 • energΟι ήπιοι χειμώνες του μεσογειακού κλίματος δεν είναι δικαιολογία για να αφήνετε στην τύχη την ενεργειακή επάρκεια του σπιτιού σας, ειδικά σε μια δύσκολη οικονομικά περίοδο, όπου οι ανάγκες θέρμανσης έρχονται σε δεύτερη μοίρα για πολλά νοικοκυριά. Η καλύτερη λύση είναι πάντα η πρόληψη και η προετοιμασία του σπιτιού σας για τον επερχόμενο χειμώνα είναι ίσως η πιο έξυπνη κίνηση που θα κάνετε. Οι περισσότερες ενέργειες που σας προτείνουμε παρακάτω είναι ανέξοδες, αλλά και όσες κοστίζουν, θα σας εξασφαλίσουν μεγαλύτερη οικονομία σε βάθος χρόνου.

  Σωστή θωράκιση

  Ξεκινήστε με το πιο απλό: κάντε έναν γενικό έλεγχο, πρώτα στο εξωτερικό μέρος κι έπειτα στο εσωτερικό. Επιθεωρείστε τους τοίχους και τις εξωτερικές επιφάνειες για τυχόν ρωγμές ή φουσκώματα. Αν υπάρχουν τέτοιες ενδείξεις, είναι πιθανόν τα καιρικά στοιχεία του χειμώνα να επιδεινώσουν την κατάσταση και να επιτρέψουν την υγρασία και τα μικρόβια να εισέλθουν ευκολότερα. Αντίστοιχα, προσεκτικό έλεγχο θα πρέπει να κάνετε στη στέγη, τα παράθυρα, τις πόρτες και κάθε τι που αποτελεί το κέλυφος του σπιτιού. Όπου αυτό είναι δυνατόν, ελέγξτε τις σωληνώσεις τους σπιτιού σας και αν συχνά αντιμετωπίζετε προβλήματα με νερό που παγώνει, είναι προτιμότερο να ζητήσετε από έναν ειδικό να τις μονώσει (υπάρχουν ειδικές λύσεις με βάση ελαστομερή υλικά που μπορείτε να τοποθετήσετε και μόνοι σας) από το να ρισκάρετε το σπάσιμό τους.

  Στα ενδότερα

  Περάστε στο εσωτερικό. Υπολογίζεται ότι ένα θερμαινόμενο σπίτι ενδέχεται να έχει απώλειες της τάξης του 60% αν υπάρχουν διαρροές. Φυσικά, αυτό μεταφράζεται σε μεγαλύτερη δαπάνη θέρμανσης και σε ένα πιο κρύο σπίτι. Φροντίστε, λοιπόν, να κλείσετε χαραμάδες σε πόρτες και παράθυρα με τη βοήθεια ειδικών μονωτικών ταινιών. Αν τα κουφώματά σας είναι παλιά τότε σκεφτείτε την πιθανότητα να επενδύσετε στην αντικατάστασή τους με νέα. Θα σας κοστίσει παραπάνω, αλλά θα σας αποζημιώσει πολύ σύντομα.

  Αν διαμένετε σε περιοχές όπου η θερμοκρασία πέφτει συχνά υπό το μηδέν, συμβουλευτείτε έναν ειδικό για το πώς θα μπορούσατε να βελτιώσετε την μόνωση του σπιτιούσας. Μην το επιχειρήσετε μόνοι, καθώς μπορεί να προκαλέσετε περισσότερα προβλήματα αν υγρασία εισέλθει ανάμεσα στα μονωτικά υλικά.

  Το σύστημα θέρμανσης και η συντήρησή του

  Πριν ακόμη πιάσουν τα πρώτα κρύα, ανάψτε το κεντρικό σύστημα θέρμανσης του σπιτιού σας δοκιμαστικά. Η πρώτη χρήση πιθανόν να συνοδεύεται με δυσάρεστη οσμή. Αν παρατηρήσετε κάτι ασυνήθιστο, συμβουλευτείτε έναν τεχνικό. Βάζετε οπωσδήποτε στο πρόγραμμα μια ετήσια εργασία συντήρησης, είτε πρόκειται για τον καυστήρα είτε για τον καθαρισμό φίλτρων του κλιματιστικού κ.ο.κ. Και φυσικά, αν χρησιμοποιείτε καλοριφέρ, πραγματοποιήστε εξαέρωση των σωμάτων – είναι μια πολύ απλή διαδικασία που μπορείτε να κάνετε μόνοι σας και διασφαλίζει οικονομία και σωστή απόδοση των μονάδων (κρατώντας ένα ποτήρι ή στεγνό πανί, ανοίξτε ελαφρά τις βαλβίδες ενώ το το σώμα είναι ζεστό και αφήστε τον αέρα να εξέλθει, έως ότου βγει νερό, κι έπειτα σφίξτε τις ξανά).

  Ομοίως, αν έχετε τζάκι, ελέγξτε την καμινάδα. Δεν είναι απαραίτητο να γίνεται καθαρισμός της κάθε χρόνο, αλλά θα πρέπει να την διατηρείτε σε καλή κατάσταση. Ελέγχετε πριν ξεκινήσει ο χειμώνας ότι δεν υπάρχουν αντικείμενα (όπως ξερά φύλλα) που φράζουν την καμινάδα και με τη βοήθεια ειδικής συρμάτινης βούρτσας καθαρίστε τα σημεία που φτάνετε από στάχτες και υπολείμματα. Να επιλέγετε πάντοτε καλής ποιότητας ξύλα, χωρίς υπολείμματα από βερνίκι ή χημικές ουσίες, τα οποία παράγουν λιγότερο και πιο καθαρό καπνό. Τέλος, φροντίστε να κλείνει ερμητικά το διάφραγμα (κλαπέτο) όταν το τζάκι δεν ανάβει, ώστε να εμποδίσετε την εισαγωγή κρύου αέρα.

  Και ζεστασιά και οικονομία

  Αναλογιστείτε την επένδυση σε έναν προγραμματιζόμενο θερμοστάτη. Έτσι, θα θερμαίνετε το σπίτι σας μόνο ενόσω κάποιος βρίσκεται στο σπίτι και σε συγκεκριμένη θερμοκρασία, ενώ αν μπορεί να προγραμματιστεί και από απόσταση (υπάρχουν σύγχρονες λύσεις τις οποίες μπορείτε να ελέγξετε από το smartphone σας, μέσω ασύρματου δικτύου), είναι ιδανικό. Ακόμη, ρυθμίστε την ανώτατη θερμοκρασία σε ένα επίπεδο που να αισθάνεστε άνεση μέσα στο σπίτι και μην το παρακάνετε. Είναι ευκολότερο να διατηρήσετε ικανοποιητικά επίπεδα θερμοκρασίας σε ένα σπίτι που θερμαίνεται διαρκώς παρά να προσπαθήσετε να το ζεστάνετε από την αρχή. Έτσι, θα κάνετε οικονομία τουλάχιστον 20% σε έξοδα θέρμανσης.

  Και βέβαια, μην ξεχνάτε ότι ζούμε σε μια χώρα με μεγάλο ποσοστό ηλιοφάνειας: αφήστε ανοικτές τις κουρτίνες των παραθύρων που κοιτάζουν προς το νότο για να επιτρέψετε στις ακτίνες του ήλιου να ζεστάνουν με φυσικό τρόπο το σπίτι σας όλη μέρα.

  Ζητήστε μια επιθεώρηση

  Πολλές φορές, όμως, δεν αρκούν οι δικές μας προσπάθειες. Αν δεν γνωρίζετε πώς μπορείτε να θωρακίσετε το σπίτι σας ή χρειάζεστε πιο εξειδικευμένη βοήθεια, καλέστε έναν επιθεωρητή κτιρίων, λεβήτων ή κλιματισμού. Θα εντοπίσουν τις αδυναμίες του σπιτιού σας, θα σας συμβουλέψουν και θα σας προσφέρουν λύσεις. Η αναφορά ενός επιθεωρητή θα σας χρησιμεύσει και στο μέλλον για να γνωρίζετε ποιες είναι πιθανά οι καταλληλότερες παρεμβάσεις για την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης της κατοικίας σας.

  πηγη: B2Green

 • Με βάση την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης όλα τα κράτη μέλη θα πρέπει να κατασκευάζουν μόνο κτίρια χαμηλής ή μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης από το 2021 και έπειτα. αρχείο λήψηςΗ σχετική οδηγία ορίζει ότι τα ίδια τα κράτη-μέλη θα πρέπει να καθορίσουν τις προδιαγραφές για τα κτίρια αυτά, να διασφαλίζουν το γεγονός ότι η απόδοσή τους είναι πιστοποιημένη, καθώς και να εκτελούν συχνούς ελέγχους για τα συστήματα θέρμανσης και κλιματισμού. Ενώ, όμως, οι περισσότερες χώρες έχουν δρομολογήσει την ενσωμάτωση της οδηγίας στην εθνική νομοθεσία, η Ελλάδα και η Μάλτα έλαβαν πρόσφατα επίσημη επιστολή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για πλήρη συμμόρφωση στο συγκεκριμένο ζήτημα. Απ'ότι φαίνεται η ενσωμάτωση της οδηγίας θα έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί μέχρι τις 9 Ιουλίου του 2012, γεγονός που δεν έγινε από τις δύο χώρες, γι'αυτό και η Επιτροπή φρόντισε να «υπενθυμίσει» τις υποχρεώσεις που εκκρεμούν, ώστε να τις τακτοποιήσουν εντός των ερχόμενων δύο μηνών. Αξίζει αν σημειωθεί το γεγονός ότι εφόσον παρέλθει το διάστημα αυτό, ο Επίτροπος έχει το δικαίωμα να παραπέμψει τις χώρες στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. πηγη:B2Green

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!